JOHTTI PRODUCTIONS AS – PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Johtti Productions AS samler inn og bruker personopplysninger. 

HVEM ER ANSVARLIG?

Johtti Productions AS, ved styreleder Anne Katja Gaup, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

HVILKE OPPLYSNINGER? 

På nettsiden kan hvem som helst ta kontakt med Johtti Productions AS via kontaktskjema. Ved utfylling av kontaktskjema skal det oppgis navn, e-post, telefonnummer, hvor vedkommende først fikk høre om Johtti Productions AS og melding. Ved bestilling av tjenester eller produkter bes også vedkommende oppgi adresse og ytterligere informasjon om oppdraget. 

HVORFOR? 

Opplysninger fra potensielle og eksisterende kunder brukes kun til kommunikasjon mellom Johtti Productions AS og vedkommende. Opplysningene brukes kun til kommunikasjon rundt forespurt info eller oppdrag fra potensielle og eksisterende kunder.  Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b))

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med bestilling av informasjon, tjenester eller varer. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

ARKIVERING, SLETTING OG TREDJEPARTER

Alle oppgitte personopplysninger, kontrakter og oppdragsbeskrivelse fra eksisterende og potensielle nye kunder lagres et online CRM-system (Studio Ninja) lokalisert utenfor EU/EØS. Informasjon og opplysninger oppbevares og lagres fra de er mottatt av Johtti Productions AS og inntil kunde ber Johtti Productions AS slette opplysninger. 

Opplysninger registreres også inn i vårt regnskapssystem hos www.fiken.no og videresendes til integrerte inkassoselskap (Svea og Kravia) om nødvendig.

Bilder arkiveres på eksterne harddisker på Johtti Productions sitt kontor, samt i skylagring hos Dropbox og Pic-Time.

RETTIGHETER

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Johtti Productions AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Johtti Productions AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Johtti Productions AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

KONTAKT

e-post: info@johttiproductions.no

telefon: +47 464 76 228

Ávžžiluodda 873
9529 Kautokeino